Cílem projektu je začít budovat síť základních škol, které v České republice budou fungovat jako vzorové vzdělávací instituce. V těchto školách nebude docházet k pouhému naplňování obecných požadavků povinné školní docházky založených na memorování a obsáhnutí předem definovaného kvanta informací. Důraz bude na požadavky, které na budoucí generace klade moderní demokratická společnost. Žáci si v nich osvojují schopnost a chuť učit se novým věcem, umění komunikovat, pracovat v týmu, dovednost řešit problémy inovativním způsobem a zvládat konflikty nenásilnou cestou. Pro pedagogy z jiných škol bude připraven program stáží, kde si budou moci vyzkoušet nové efektivní vzdělávací metody. Účastníci na nich budou mít možnost zapojit se přímo do výuky a na závěr reflektovat možnosti využití určitých principů ve své vlastní školní praxi.