Na podzim roku 2022 spustila Greenpeace kampaň Energie lidem. Kampaň zahrnuje systémové změny v souvislosti s bojem proti klimatické změně a transformaci energetiky na obnovitelné zdroje, má ale i silný sociální aspekt. Cílem kampaně je v krátkodobém horizontu pomoci lidem ohroženým energetickou chudobou s řešením situace skrze svépomocné úspory energie. Ve veřejném prostoru pracovat na zviditelnění tématu, jeho propojení s klimatickou krizí a prosadit orientaci vlády na dlouhodobá systémová řešení – obnovitelné zdroje energie.