Energetická [r]evoluce 1,5 °C je trvale udržitelná energetická koncepce, která představuje komplexní řešení Greenpeace pro reformu české energetiky tak, abychom přispěli k udržení globálního průměrného oteplení o 1,5 °C. Přináší praktický a podrobně propočítaný plán, jak se Česko může zbavit závislosti na fosilních zdrojích i jádru a v horizontu nejbližších desetiletí přejít k čisté, udržitelné a efektivní energetice založené na obnovitelných zdrojích a dosáhnout uhlíkové neutralitě před rokem 2050.