Finanční dar byl použit na nákup prostředků potřebných na provoz a kulturně-zájmovou činnost pro klienty domu. Kulturní vystoupení, či zakoupení pomůcek pro pracovní terapii obohacuje pobyt seniorů a činí tak jejich život aktivnějším.