Projekt podporuje mládež s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí a dává jim možnost stát se dobrovolníkem, tedy být v roli pomáhajícího místo v roli příjemce pomoci. Díky projektu bude také vybudován systém spolupráce mezi organizací INEX-SDA, která projekt realizuje a pracuje v mezinárodním dobrovolnictví, a neziskovými organizacemi, které se znevýhodněnými skupinami přímo pracují.