Projekt podporuje mladé lidi s postižením, z dětských domovů či ze sociálně slabých rodin, aby se mohli stát dobrovolníky – a tak pomoc nejen přijímat, ale i dávat. Jejich aktivní zapojení učí jejich vrstevníky respektu a tolerantnosti. Vznikají tak i nová přátelství, jejichž základem je dobrovolnictví jako propojující a obohacující zážitek.