Odchod armády znamenal paradoxně začátek vymírání mnoha ohrožených druhů květin a motýlů v bývalých vojenských prostorách. Nevyhnulo se to ani některým místům v Národním parku Podyjí. Vysazení dvou menších stád divokých koní z anglického Exmooru pomáhá zastavit úbytek ohrožených druhů a vrátit do těchto míst dřívější pestrost. Projekt podpoří lepší podmínky pro pobyt stád.