Spolek Bez trestu upozorňuje na nepřiměřeně nízké tresty za sexualizované a domácí násilí, kdy velká část pachatelů odchází od soudu s podmíněným trestem. V současné době neexistuje žádná analýza trestání těchto činů ani veřejně přístupná databáze rozsudků, z jejichž dat by bylo možné provést kvantitativní a kvalitativní analýzu rozsudků sexualizovaného a domácího násilí. Přípravná fáze datové analýzy má za cíl nastavit metodologii výzkumu, jehož cílem bude objasnit, jakým způsobem soudy v rámci trestního řízení tyto činy posuzují a jaké za ně ukládají tresty. Data budou sloužit k další advokační práci spolku.

Foto: Jana Plavec