Beleco je mezioborový tým odborníků zabývající se ochranou přírody. Profesionálně a nezávisle pracuje na propojování vědy, výzkumu i praxe. Systematicky spolupracuje s různými zájmovými skupinami a propojuje jejich aktivity s potřebami ochrany přírody. Zpracovává studie, výzkumné projekty a hodnocení, provádí návrhy a realizace péče o lokality, vzdělává odbornou i laickou veřejnost a propaguje ochranu přírody.