Již od roku 1991 předpokládá zákon vytvoření Fondu na výsadby stromů, nikdy k tomu však nedošlo. V posledních letech byla naopak schválena řada novel poškozujících ochranu přírody a omezující účast veřejnosti v rozhodovacích procesech. V rámci projektu bude pro obce vydaný manuál pro vytváření zelené infrastruktury včetně sady případových studií a pro zástupce obcí bude uspořádaný odborný seminář. Arnika také povede kampaň zaměřenou na prosazení zákona o Fondu, jenž by přinesl obcím prostředky chybějící prostředky a podpořil výsadby stromů.

Foto: Petr Vrabec