Centrum podporuje přístup k informacím a aktivní zapojení občanů do rozhodovacích procesů týkajících se životního prostředí. Zaměřujeme se zejména na procesy územního plánování, ochranu stromů a zeleně, a další rozhodovací procesy. Arnika sleduje kroky politiků a informuje Pražany, kterým tak umožňuje skutečně se zapojit do rozhodování o místě, kde žijí.