Prostřednictvím špičkových odborníků bude vytvořena oponentura návrhu nového stavebního zákona v podobě článků, posudků, připomínek, veřejných prohlášení. S pomocí obcí a občanských iniciativ budou shromažďovány informace o kauzách, kde došlo k poškození veřejných zájmů v důsledku již provedených změn. Arnika se bude účastnit legislativního procesu, podávat připomínky, jednat s poslanci a senátory napříč politickým spektrem a hledat podporu pro odmítnutí procesu, kdy soukromé subjekty vytvářejí legislativu.