V roce 2016 byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy. Organizace sestavila tým odborníků, zaktivizovala síť nevládních organizací a komunálních politiků, aby se zapojili do rozhodovacího procesu. Oslovila Pražany, aby se o možnosti připomínkovat dozvědělo co nejvíce lidí, rozběhla se celospolečenská diskuse, a co nejvíce lidí se vyjádřilo.