Terapeutické programy v Mezipatře jsou určeny dětem ve věku od 3–18 let převážně z rodin, které se potýkají s dlouhodobou krizovou situací a nabízejí individuální a skupinové aktivity (keramika, arteterapie, dramaterapie, výtvarná dílna), které posilují odolnost dítěte a adaptaci na ztíženou rodinnou situaci. Děti do programů chodí pravidelně každý týden. Cílem je  zlepšení psychického stavu dětí, jejich schopnost vyrovnat se situací, zdravě ji nahlížet a být připraven na změny, které ji zlepší a zároveň začít na těchto změnách pracovat.