Projekt terapeutických programů pomáhá traumatizovaných dětem v krizových rodinných situacích. Kromě skupinových programů (arteterapie, dramaterapie, pohybovéhry, taneční terapie, keramická a výtvarná dílna), probíhá aktivizační dětská skupina, individuální psychologická podpora a programy cílené na dobu prázdnin.