Audit vzdělávacího systému v ČR už pět let detailně mapuje vzdělávací systém a zároveň hodnotí události předcházejícího roku, jež měly zásadní význam pro vzdělávání v ČR. Audit přináší do diskuse o českém vzdělávání racionalitu a komplexnost na základě shromážděné dostupné evidence. Pro svou nezávislost a odbornou erudici expertů a profesionálů z různých organizací a institucí, kteří se na jeho vzniku podílejí, se během pěti let stal unikátním podkladem k diskusi o rozvoji vzdělávání.