Advokační fórum je projekt, který komplexně posiluje neziskové organizace a občany, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem a dlouhodobé společenské změny. Prostřednictvím konzultací, workshopů, síťovacích setkání, konferencí a případových studií získávají nástroje a metody advokační práce a lobbingu. Organizace se učí s těmito metodami a nástroji pracovat, díky nim vědí, na koho se obrátit a s čím za ním jít, lépe rozumí legislativnímu procesu a dokáží smysluplně definovat své cíle a postupy v konkrétních situacích.

Foto: Kristýna Svobodová, archiv OSF