Advokační fórum Nadace OSF podporuje občanskou společnost při prosazování veřejných zájmů a přispívá k efektivnějším a profesionálnějším advokačním kampaním ze strany nevládních organizací a aktivních občanů. Díky projektu vznikne případová studie kampaně Hnutí Duha Zachraňme lesy, která bude sloužit jako případ dobré praxe pro budoucí kampaně a zároveň bude podpořená komunikace Nadace OSF s dárci pro zajištění dostupnosti a udržitelnosti služeb Advokačního fóra.