Ve druhé polovině roku 2021 jsme podpořili tyto projekty a organizace:

Advokační fórum (Nadace Open Society Fund), Milostivé léto (Člověk v tísni, o.p.s.), Skautský institut v Rybárně (Junák – český skaut, Skautský institut, z.s.), Posílení fundraisingu a kompetencí v projektu Živá krajina (Živá voda, z.s.).

Více zde

(foto Skautský institut, z. s.)