Ve druhé polovině roku 2018 jsme podpořili tyto projekty a organizace:
Zachraňme české lesy (Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic), Maturita efektivní a sociálně (ne) spravedlivá?: Překážky na cestě k technickému vzdělávání (ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z. s.), Činnost Beleca (Beleco, z. s. ), Můj otec Antonín Kratochvíl (Punk Film, s.r.o.), Škola pro demokracii (CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.), Občanské vzdělávání systémově II. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – Centrum občanského vzdělávání), Vliv ruského organizovaného zločinu v České republice (České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.), Posílení dopadu advokační práce občanské společnosti (Nadace Open Society Fund Praha), Podnikni to! (TJ GROUP s.r.o.), Pomoc obětem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině (Lékaři bez hranic v ČR).

Více zde …