V první polovině roku jsme podpořili tyto projekty a organizace: Mapujeme eurodotace – reálný dopad eurodotací na veřejný prostor (České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.), PR pro Investigace.cz (České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.), Škola pro demokracii (CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.), Datová žurnalistika ve vzdělávání (EDUin, o.p.s.), Nic než fakta (Demagog.cz, z.s.), Občanské vzdělávání systémově (Centrum občanského vzdělávání na Fakultě humanitních studií UK), Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů (Otevřeno, z.s.), Desatero principů ve vzdělávání v praxi
(Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.), Les ve škole – škola v lese (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.). Více o podpořených projektech se dozvíte zde.