V Praze vznikl nový Sociální nadační fond, který založilo město Praha jako jedinečný filantropický nástroj na podporu svých obyvatel. Pomáhá v situacích, vznikajících kvůli nedostatkům ve stávajícím systému státní pomoci, které znemožňují poskytnout včasnou a účinnou pomoc lidem v náročné životní situaci. Praha se tak přidává k dalším světovým městům, kde podobné instituce již vznikly, v České republice je to Brno.

Programy podpory slibují rychlé a transparentní vyřízení žádostí o cílenou pomoc s jasnými kritérii hodnocení. O podporu mohou požádat lidé, kteří mají skutečný pobyt v Praze, kteří nemají dostatek vlastních prostředků a možností k řešení své situace a lidé, kterým k řešení jejich situace nepomohly nebo nemohou pomoci jiné typy státní podpory. Programy se zaměřují na oblasti podpory pěstounské péče, podpory bydlení, nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním a podpory při řešení tíživé situace.  Sociální nadační fond také usiluje o zapojení do rozvíjení inovativních přístupů k řešení sociálních problémů v Praze, spolupracuje se zástupci veřejné správy a občanského i soukromého sektoru, kterým záleží na dlouhodobém řešení problémů v hlavních programech podpory.

Veškeré informace, formuláře a podrobnosti jsou k dispozici na webu Sociálního nadačního fondu.

Zdroj: Sociální nadační fond