Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery a obchodními řetězci. Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Bližší informace o tom, jaké zboží můžete nakoupit a darovat najdete na stránce www.sbirkapotravin.cz.