Spolek Arnika předložil k projednání, zastupitelstvem schválený, podnět na zapojení veřejnosti do přípravy metropolitního plánu.
Podepsalo jej 1036 Pražanů a jeho součástí je návrh deseti kroků, které jsou k efektivní participaci občanů potřeba.

Rada hlavního města nařídila Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy zveřejnění územního plánu, ten je tak nyní dostupný na webu www.iprprahacz.