Poslanci a poslankyně začátkem dubna přehlasovali prezidentovo veto a definitivně schválili nová pravidla pro české národní parky. Jasně deklarovaným posláním národních parků bude nyní ochrana divoké přírody na více než polovině území každého z nich. V zákoně ale chybí konkrétní termíny, kdy má být tohoto cíle v jednotlivých národních parcích dosaženo. Chybí i minimální rozlohy území divoké přírody, pod jejichž hranici nesmí být divoká příroda zmenšena. Ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitelé parků proto musí v nejbližší době začít připravovat podzákonné dokumenty. Jsou jimi zonace a zásady péče. Ty stanoví území se zónami divoké přírody a kdy a jak se budou v budoucnu rozšiřovat, aby ochrana divoké přírody nezůstala jen prázdnou deklarací. Za schválení zákona o národních parcích se několik let zasazovala nezisková organizace Hnutí Duha.