Díky první vlně akce Milostivé léto v roce 2021/2022 dostaly tisíce dlužníků šanci vyřešit letité exekuce, které proti nim vede stát a veřejnoprávní instituce. Jednou z organizací, která se do Milostivého léta zapojila bezplatným poradenstvím byl Člověk v tísni, kterému se podařilo v první vlně ukončit exekuce za sto milionů korun. Navíc pro ty, kteří v minulé vlně chtěli možnost využít, ale neměli prostředky na splacení původních dluhů, vyhlásil Člověk v tísni sbírku Milostivé léto určenou pro financování pomoci lidem v dluhové pasti. Z této sbírky se podařilo pomoci 295 rodinám.

Nyní je Milostivé léto zpět. V období od 1. 9. do 30. 11. 2022 je možné ukončení exekucí opět využít. Podrobné informace, bezplatné poradenství i konkrétní pomoc nabízí Člověk v tísni i nyní,  informace naleznete na webových stránkách www.milostiveleto.cz.

Můžete se také i nyní zapojit do dárcovské sbírky a pomoci lidem, kteří nemají na splacení dluhů prostředky. Bližší informace k možnosti poskytnutí daru naleznete na https://milostiveleto.cz/pro-darce/