Organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit zahájila letošní mezinárodní dobrovolnickou sezónu. Zájemcům se tak otevřela pestrá nabídka více než 18 000 dobrovolnických projektů v Česku a v zahraničí. Tyto tzv. workcampy jsou rozšířeným způsobem podpory veřejně prospěšných aktivit organizací a obcí a osvědčeným prostředkem pro mezikulturního poznávání, získávání dovedností a zkušeností i pro procvičování jazyků. Dobrovolnictví může také napomoci k vytvoření inkluzivní společnosti. Lidé s postižením, kteří jsou často příjemci pomoci druhých, se díky dobrovolnictví mohou sami stát těmi, kdo se aktivně zapojí do dění ve společnosti a přispěje k rozvoji neziskových projektů a místních komunit. INEX tuto myšlenku rozvíjí prostřednictvím programu inkluzivního dobrovolnictví s názvem „Dobrovolnictví pro všechny“. Více na www.inexsda.cz.