Současný nárůst počtu projektů na stavbu, obnovování a rozšiřování spaloven odpadů neodpovídá záměru ČR a EU orientovat se na principy oběhového hospodářství, protože blokuje rozvoj tolik potřebné recyklace a předcházení vzniku odpadů. Na to upozorňují v ČR nejen ekologické organizace (např. Arnika nebo Hnutí Duha), ale také například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Projekty jsou často prosazovány navzdory masovému nesouhlasu místních obyvatel, spolků a  zastupitelů dotčených měst a obcí. Začátkem května se setkali zástupci neziskových organizací, zastupitelé a další obyvatelé, aby společně obnovili koalici Pro 3R, neformální síť, která umožní sdílení informací a koordinaci společných aktivit. Název koalice je odvozený od “reduce, reuse, recycle”, tedy “redukovat, znovupoužívat a recyklovat”. Ve společném prohlášení členové koalice vyjádřili své obavy ze současného trendu a navrhli požadavky na řešení situace.

Foto: Liberecká spalovna, archiv Arniky