Boj proti klimatické změně se v posledních letech stále častěji přesouvá také do soudních síní a klimatická žaloba je způsob, jak právní cestou přimět stát, popř. soukromé firmy, banky a fondy, aby jednaly odpovědně ve věci klimatu. V České republice podal žalobu Spolek Klimatická žaloba ČR na jaře tohoto roku. V současnosti jsou k dispozici oficiální vyjádření žalovaných ministerstev, tzv. repliky, což je standardní součást soudního sporu. Advokáti spolku po obdržení těchto vyjádření sepsali repliky také a v nich argumenty jednotlivých ministerstev vyvracejí. Vyjádření obou stran jsou zveřejněna na stránkách spolku. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl také krátký dokument o klimatické žalobě, který byl vysílaný v rámci pořadu „Nedej se “. Na záznam se můžete podívat zde.