Kampaň Zachraň jídlo, která dlouhodobě upozorňuje na téma plýtvání potravinami, byla zařazena mezi sedm projektů (z více jak 200 v kategorii Veřejná sféra), které naplňují Cíle udržitelného rozvoje OSN. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority pro období do roku 2030, které pomohou vyřešit světové ekonomické, sociální a environmentální problémy. Ceny SDGs pak demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem. Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze. Ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány 27. května.