Rádi bychom vás informovali, že Nadační fond rodiny Orlických zanikl v červenci 2023 fúzí s nově založenou Nadací O. Nadace O navazuje na dosavadní činnost nadačního fondu a jejím dlouhodobým záměrem je vytvořit stabilní instituci, která bude opřena o rodinnou tradici a přetrvá generace. Nadační fond rodiny Orlických existoval od roku 2015 a jeho zaměření navazovalo na předchozí filantropickou činnost rodiny. Hlavním cílem fondu bylo podporovat veřejně prospěšné neziskové organizace, cílící zejména na pozitivní systémové změny ve společnosti. Za dobu své existence nadační fond podpořil celkem 200 projektů neziskových organizací ve výši téměř 23 milionu korun.

Chceme poděkovat všem organizacím, se kterými jsme měli možnost se za uplynulých osm let setkat a za možnost podílet se na jejich projektech. Přejeme všem mnoho úspěchů.

V případě, že se budete chtít obrátit se svými projekty na Nadaci O, kontaktujte nás prosím emailem, případně telefonicky. Nadace O, stejně jako v minulosti Nadační fond rodiny Orlických nemá otevřená grantová kola a projekty k podpoře si správní rada nadace vybírá individuálně.