Jakákoli bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky, jež v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit je americkému Úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN (obdoba českého FAÚ). Ten je pak zkoumá dál. Tyto zprávy o podezřelých platbách jsou v USA známé jako SARs (Suspicious Activity Reports) a americká vláda je považuje za přísně tajné.

České centrum pro investigativní žurnalistiku tyto dokumenty získalo v rámci globálního novinářského projektu FinCEN Files. Projekt představuje šestnáct měsíců trvající investigace zastřešené už zmíněným ICIJ a BuzzFeed News (americký zpravodajský web). Na projektu spolupracovalo přes čtyři sta novinářů z osmdesáti zemí celého světa. Investigace.cz je jediným českým zástupcem.

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

Díky dokumentům SARs, jež se podařilo získat, lze nahlédnout do světa zločinu, úplatků a zvýhodňování bohatých, kde jsou protagonisty často zkorumpovaní politici, oligarchové a podvodníci všech možných kalibrů. Klíčovou roli tu ale hrají i bankéři, kteří jim pomáhají. Dokumenty SARs tak ukazují, jak selhání bank i dalších finančních institucí v prevenci praní peněz způsobuje bezpráví i křivdy a prohlubuje propast mezi bohatými a chudými.

Více na Investigace.cz