Pandemie COVID-19 má zásadní vliv na fungování neziskových organizací a poskytování služeb, ukázal to průzkum Nadace OSF, který realizovala společně s agenturou Behavio Labs, zabývající se výzkumem veřejného mínění a trhu. Anketní sběr dat probíhal ve dnech 14. až 26. ledna 2021 formou online dotazníku. Ten vyplnilo celkem 483 organizací z celé České republiky a byl zaměřen na dopady koronavirové krize na neziskový sektor v minulém roce, jeho potřeby a očekávání pro rok 2021.

Z výzkumu vyplývá, že pandemie alespoň částečně ovlivnila provoz takřka všech organizací, zásadní vliv měla na 61 % z nich. Mezi největší problémy patří omezení práce s cílovými skupinami a omezení projektových aktivit, což má negativní dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Výzkum však také ukázal pozitivní momenty, kdy organizace využívají nové příležitosti ve zefektivnění způsobu práce zaměstnanců, komunikace s klienty či příjemci aktivit, hledají nová témata a směry činnosti a realizují nové aktivity nebo služby.

Odkaz na aktuální průzkum z ledna 2021