O návrat a pastvu velkých kopytníků na rozsáhlé plochy v bývalých vojenských prostorách, svým významem srovnatelnými s nejcennějšími českými chráněnými územími, se stará společnost Česká krajina. Díky tomu dochází k obnově a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu. Na jaře stráně v lokalitě Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí, kde se od loňského května pase stádo divokých koní, zaplavily vzácné koniklece velkokvěté, které jsou u nás chráněné jako silně ohrožený druh. Ještě před rokem přitom v těchto místech dominovaly agresivní druhy trav, které koniklece a další kvetoucí byliny z těchto míst dlouhodobě vytlačovaly. Po středočeských Milovicích tak divocí koně pomáhají zachránit další významnou stepní lokalitu.