Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) sdružuje dvacet osm organizací působících v různých oblastech vzdělávání. Členské organizace SKAV se v minulém školním roce intenzivně věnovaly rozpracování Desatera principů ve vzdělávání. Aktuální verzi, kterou se členové rozhodli publikovat, najdete zde na www.desateroskav.cz.  Diskuze nad tímto materiálem ale nekončí, o tématu budou členové dále diskutovat a zapojovat do debaty širší veřejnost.

Více k celému tématu a řadu dalších zajímavých informací přináší také nové číslo Zpravodaje SKAV.