Ze spolupráce mezi centrem EDUin a datovými novináři samizdat.cz vznikl další článek týkající se českého vzdělávacího systému. Zabývá se podrobně tématem asistentů pedagoga, přičemž sleduje např. historický vývoj tohoto povolání, platové ohodnocení, věkovou strukturu i celkové náklady spojené s tzv. inkluzí. Článek byl publikován na stránkách Českého rozhlasu